Privatlivspolitik

Gældende hos Power Circle

13. HÅNDTERING AF PERSONDATA

13.1. Behandling
Power Circle ApS behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelses­forordningen og -loven. Oplysninger om kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med kundens bestilling og kommunikation.

De oplysninger, der indsamles i forbindelse med en betalingstransaktion, anvendes og gemmes alene til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af kundens data blive videregivet til Quickpay/Simplero, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis kunden under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet sit samtykke hertil, bruger Power Circle ApS kundens e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Kunden kan til enhver tid til- og afmelde sig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på kundens samtykke, har kunden til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis kunden ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb, vil kunden ikke have mulighed for at foretage køb på www.powercircle.dk.

Kundens oplysninger vil blive slettet 3 år efter, at kunden har modtaget den købte vare eller ydelse.

13.2. Den registreredes rettigheder
Power Circle ApS efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

13.2.1. Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på info@powercircle.dk kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

13.2.2. Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke har mulighed for at imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

13.2.3. Begrænsning af behandling
Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst på info@powercircle.dk, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

13.2.4. Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst på info@powercircle.dk, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

13.2.5. Indsigelsesret
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6(1)(e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6(1)(f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende persondatapolitik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

13.2.6. Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

13.3. Opbevaring og videregivelse
Power Circle ApS opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Power Circle ApS hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har givet accept til dette.

13.4. Den dataansvarlige
Ønsker kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan kunden kontakte:

Power Circle ApS
Olgas Alle 4
6000 Kolding
CVR-nummer: 35 80 60 83
Telefon: + 45 25 11 11 02
E-mail: info@powercircle.dk

13.5 Klagemulighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet:

www.datatilsynet.dk

Telefon 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

14. COOKIEPOLITIK
På www.powercircle.dk bruger vi cookies til webanalyse, der kan hjælpe os til at forbedre hjemmesiden, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

En cookie er et lille stykke information, som en hjemmeside kan lagre på forbrugerens webbrowser og senere genfinde. Information indsamlet som cookies indeholder dato og tidspunkt for forbrugerens besøg samt forbrugerens registreringsoplysninger, navigations- og købsaktivitet.

Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. De fleste browsere indeholder en vejledning i dette.