Handelsbetingelser

Gældende hos Power Circle ApS

1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Power Circle ApS
Olgas Alle 4
6000 Kolding
CVR-nummer: 35 80 60 83
Telefon: + 45 25 11 11 02
E-mail: info@powercircle.dk
Web-adresse: www.powercircle.dk
Nedenstående handelsbetingelser vedrører køb foretaget på www.powercircle.dk samt køb og tilmelding af kurser, foredrag, uddannelser og tilmelding til Power Circles klub abonnement, ligeledes foretaget på www.powercircle.dk.

2. AFTALEGRUNDLAG
Disse betingelser udgør sammen med Power Circle ApS’ faktura det samlede aftalegrundlag om salg og levering af serviceydelser til kunden.

3. BESTILLING / TILMELDING
Alle aftaler hos Power Circle ApS og på www.powercircle.dk indgås på dansk.

Når du har tilmeldt dig et kursus, herunder onlinekursus, foredrag, uddannelse og Klub-medlemskab, eller købt et fysisk produkt på www.powercircle.dk, afsendes en faktura, hvoraf købet fremgår.

Power Circle ApS kontakter dig hvis købet ikke kan ekspederes.

Vi behandler tilmeldinger i den rækkefølge, vi modtager dem. Du er først endeligt tilmeldt, når vi har modtaget din betaling. Vi sender en velkomstmail til dig, når du har fået en plads på holdet. Oprettelse af hold er betinget af et tilstrækkeligt antal tilmeldinger.

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er bindende.

4. PRISER
Alle priser er i danske kroner (DKK). Alle priser er angivet inklusive moms.
Foredrag, uddannelser og nytårskur er momsfritaget.

5. RABATTER
Alle produkter, kurser, uddannelser, events m.v. kan periodevis være omfattet af forskellige rabatordninger. Rabatter kan på ikke kombineres, byttes til kontanter eller gemmes til senere brug uden for den angivne tidsperiode.

Bonus
Hvis dit kursus, uddannelse eller forløb indeholder bonus, frigives disse først når halvdelen af kursus/uddannelsesprisen er indbetalt.

Retreats
Hvis dit kursus, uddannelse eller forløb indeholder et gratis eller betalt retreat, er det først muligt at deltage på dette, når halvdelen af kursus/uddannelsesprisen er indbetalt.

6. BETALING
Power Circle ApS tager imod følgende betalingskort: Dankort, Visa / Elektron, MasterCard, Maestro og JCB.

Der pålægges betalingsgebyr afhængig af hvilken korttype der anvendes til betaling.

Køb og betaling af uddannelser kan kun foretages med Dankort/Visa Dankort (dansk betalingskort) og bankoverførsel.

Ved køb af/tilmelding til kurser, herunder onlinekurser, foredrag, uddannelser og klub-medlemskab/-abonnement trækkes beløbet fra dit betalingskort på ekspeditionsdagen.

Ved køb af fysiske varer trækkes beløbet fra dit betalingskort på ekspeditionsdagen.

Ønsker du ratebetaling ved køb af kurser og uddannelser kontaktes Power Circle ApS.

Finansiering udbydes i samarbejde med Sparxpres. Ved hver abonnementsbetaling fremsendes kvittering på den e-mail der er tilknyttet abonnementet.

7. LEVERING
Alle fysiske varer bestilt på www.powercircle.dk leveres med PostNord eller GLS til den adresse, der er angivet som leveringsadresse i webshoppens bestillingsmodul.

Leveringstiden for fysiske varer er 1-5 hverdage.

Ved bestilling af en eller flere varer, der skal leveres, opkræves et fragtgebyr, som følger PostNords eller GLS’ til enhver tid gældende priser.

Ved køb af kurser, onlinekurser, foredrag, uddannelser samt klub-medlemskab sker levering i løbet af få minutter, men der kan i særlige tilfælde gå op til 5 hverdage.

8. ADGANG TIL ONLINE UNDERVISNINGSMATERIALER VIDEO MV.
Alt undervisningsmateriale leveres online via vores online undervisningsplatform Simplero.
Ved tilmelding og betaling på et forløb, kursus eller uddannelse har du adgang til undervisningsmaterialet, så længe du går på forløbet, medmindre andet er angivet.

Hvis du betaler for dine forløb, kurser eller uddannelser, via en afdragsordning og din betaling afvises, lukkes adgangen til undervisningsplatformen. Der kan først opnås adgang igen, når det skyldige er indbetalt.

Hvis du afmeldes et forløb, kursus eller uddannelse eller på anden måde forlader et forløb, inden afslutning, lukkes din adgang til vores online undervisningsplatform.

Power Circle forbeholder sig ret til, uden foregående varsel, at ændre tidshorisonten for, hvor længe der gives adgang til vores online undervisningsmaterialer. Dette gælder også allerede indgåede kurser, uddannelser og forløb.

9. FORTRYDELSESRET, OPSIGELSE OG REKLAMATIONER MV.
9.1. Generelt
I henhold til forbrugeraftaleloven gælder en 14 dages fortrydelsesret ved e-handel.

Fortrydelsesretten skal gøres gældende skriftligt på e-mail til info@powercircle.dk.

Den dag købet er leveret jf. punkt 7 tæller ikke med i de 14 dage.

Købet skal være sendt retur senest 14 dage efter at fortrydelsesretten er gjort gældende. Fragtomkostninger ved returnering påhviler kunden.

Forbrugere kan fortryde et køb, selvom varen er blevet brugt. En vare betragtes som brugt, hvis den er brugt ud over, hvad der ville være muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik.

Hvis varen er brugt, skal der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse fratrækkes det beløb, der refunderes.

9.2. Fysiske varer
Defekte varer ombyttes uden beregning. Hvis det ikke er muligt at ombytte varen eller på anden måde afhjælpe den pågældende mangel, refunderes varens købspris.

Reklamationer skal ske skriftligt på e-mail til info@powercircle.dk inden rimelig tid efter, at der er konstateret en mangel ved varen.

Ud over det oven for anførte gælder følgende vilkår:

9.3. Kurser (herunder onlinekurser), foredrag og uddannelser:
Ønsker du at afmelde dit kursus, skal det ske senest 14 dage efter din købsdato. Afbud skal meldes på e-mail til info@powercircle.dk.

Den dag købet er faktureret, tæller ikke med i de 14 dage.

Ved afbud inden for fristen refunderes prisen for det købte kursus/foredrag/uddannelse.

Som kunde anerkender du dog at miste din fortrydelsesret, hvis du vælger at deltage, fysisk eller online, i en uddannelse, kursus, forløb eller klub inden udløbet af fortrydelsesretten på de 14 dage.

9.4. Klub
Ved klub-medlemskab trækkes et månedligt kontingent. Ved hver abonnementsbetaling fremsendes kvittering på den e-mail der er tilknyttet abonnementet.

Klub-medlemskab kan opsiges med 30 dages varsel. Opsigelse skal ske skriftligt på e-mail til info@powercircle.dk. Ved manglende betaling lukkes din adgang til klubben.

Hvis der er tilgodehavende, skal vi bruge følgende oplysninger:
Dit navn
Adresse
Post nr. og by
Bankens navn
Registreringsnummer (4 cifre)
Kontonummer (10 cifre)

10. FORCE MAJEURE
Power Circle ApS er ikke ansvarlig over for kunden i tilfælde af force majeure, der påvirker Power Circle ApS’ forpligtelser over for kunden. Force majeure omfatter – men er ikke begrænset til – krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, brande, manglende eller forsinkede leverancer fra underleverandører, beskadigelse af produktionsapparat, computer-virus, sygdom hos eller afskedigelse af nøglemedarbejdere, import og eksport restriktioner, fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser uden for Power Circle ApS’ kontrol.

11. KLAGEADGANG
Hvis du som forbruger vil klage over en vare eller tjenesteydelse købt på www.powercircle.dk, skal du kontakte Power Circle ApS på info@powercircle.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Nævnes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldbolden 2, 8220 Viborg, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Du kan klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager via Klageportalen for Nævnenes Hus. Hvis det ikke lykkes at løse tvisten gennem samtale i Mæglingsteamet for Forbrugerklager, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@powercircle.dk.

12. OPHAVSRET
Power Circle ApS har ophavsret til alt materiale på www.powercircle.dk. Videregivelse eller kopiering af materialet uden skriftlig tilladelse fra Power Circle ApS vil medføre retsforfølgning med krav om erstatning.
Ønsker en kunde at videregive eller kopiere dele af materialet, skal kunden rette henvendelse til Power Circle ApS, som herefter tager stilling til, hvorvidt der kan gives tilladelse til videregivelse eller kopiering.

13. HÅNDTERING AF PERSONDATA
13.1. Behandling
Power Circle ApS behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelses¬forordningen og -loven. Oplysninger om kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med kundens bestilling og kommunikation.
De oplysninger, der indsamles i forbindelse med en betalingstransaktion, anvendes og gemmes alene til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af kundens data blive videregivet til Quickpay/Simplero, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.
Hvis kunden under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet sit samtykke hertil, bruger Power Circle ApS kundens e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Kunden kan til enhver tid til- og afmelde sig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på kundens samtykke, har kunden til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.
Hvis kunden ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb, vil kunden ikke have mulighed for at foretage køb på www.powercircle.dk.
Kundens oplysninger vil blive slettet 3 år efter, at kunden har modtaget den købte vare eller ydelse.

13.2. Den registreredes rettigheder
Power Circle ApS efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

13.2.1. Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på info@powercircle.dk kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

13.2.2. Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke har mulighed for at imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

13.2.3. Begrænsning af behandling
Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst på info@powercircle.dk, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

13.2.4. Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst på info@powercircle.dk, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

13.2.5. Indsigelsesret
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6(1)(e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6(1)(f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende persondatapolitik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

13.2.6. Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

13.3. Opbevaring og videregivelse
Power Circle ApS opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Power Circle ApS hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har givet accept til dette.

13.4. Den dataansvarlige
Ønsker kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan kunden kontakte:
Power Circle ApS
Olgas Alle 4
6000 Kolding
CVR-nummer: 35 80 60 83
Telefon: + 45 25 11 11 02
E-mail: info@powercircle.dk

13.5 Klagemulighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet:
www.datatilsynet.dk
Telefon 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

14. COOKIEPOLITIK
På www.powercircle.dk bruger vi cookies til webanalyse, der kan hjælpe os til at forbedre hjemmesiden, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

En cookie er et lille stykke information, som en hjemmeside kan lagre på forbrugerens webbrowser og senere genfinde. Information indsamlet som cookies indeholder dato og tidspunkt for forbrugerens besøg samt forbrugerens registreringsoplysninger, navigations- og købsaktivitet.

Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. De fleste browsere indeholder en vejledning i dette.

15. KONTAKT
Ved deltagelse i arrangementer, events, kurser og uddannelser giver du Power Circle ApS tilladelse til at kontakte dig, hvis det er relevant for din deltagelse.

16. FORBEHOLD/ANSVARSFRASKRIVELSE
Power Circle ApS tager forbehold for tryk-/tastefejl, eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer, kurser (herunder onlinekurser) og foredrag.
Power Circle forbeholder sig retten til at aflyse og flytte kurser, events mv. ved for få tilmeldte, sygdom og andre pludseligt opståede og uforudsete hændelser.

Ligeledes forbeholder Power Circle sig retten til at ændre lokation og tidspunkt for afholdelse af uddannelse, kurser, events mv.